Populære dating sider Frederikssund

I forholdene har de danske mænd bukserne på økonomisk.Kvinden kommer typisk fra fattige kår, og nogle gange fra prostitutionslignende forhold.

populære dating sider Frederikssund-55populære dating sider Frederikssund-75populære dating sider Frederikssund-58populære dating sider Frederikssund-17

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har analyseret.Og konklusionen er, at den både for drenge og piger har ligget relativt stabilt de sidste knap 60 år.Af den nyeste danske undersøgelse på området "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2007 fremgår det, at langt de fleste har deres seksuelle debut, fordi de føler lyst.Gennemsnitsalderen for de unges seksuelle debut har ikke ændret sig siden1950’erne og ligger fortsat på omkring 16 år for både kvinder og mænd.I offentligheden er der måske et indtryk af, at den seksualiserede verden, vi lever i, påvirker unge til at være vilde og uansvarlige.

Leave a Reply